Kulturbron

Kulturbron är ett mänskligt företag som brinner för ungdomars hälsa.

 

Kulturbron jobbar med kultur, kreativitet, psykisk och fysisk närvaro, motion, samhörighet, interaktion som hälsofrämjande verktyg.

 

I nära samarbete med samhällsengagerade företag och organisationer samt kommun, landsting och region vill vi skapa de bästa förutsättningarna för våra ungdomar.

©2018 by Kulturbron. Proudly created with Wix.com